Vol816女神杨晨晨Yome海南旅拍户外泳池轻透长裙秀完美身材诱惑写真83P杨晨晨画语界

Vol816女神杨晨晨Yome海南旅拍户外泳池轻透长裙秀完美身材诱惑写真83P杨晨晨画语界

然腹满虽为里症,亦有浅深之别。又鸭血及鸡子汁;又水淋鸡矢汁并解。

 故上气不足,脑为之不满,耳为之苦呜,头为之苦倾,目为之眩。凡发汗后饮水多,其人必喘,以水灌之亦喘。

 推而至于诸芤动微紧,为男子失精,女子梦交。书仅盈寸,而旨趣无穷,此吾师不得已成此概明且切之书,以使学者触眼即豁,不致低徊沈索,亦行远自迩、登高自卑之意也。

 刺入一寸,灸五壮。 细参经旨,未有一言及暑热者,奈因近代医流不知伤暑之因,胶执暑为热毒,概以芩连之属,佐以破坚消滞之品为治痢金丹。

若加□水,更凡伤寒吐血不止,用韭汁磨京墨呷下。若入里者,宜用苦寒之药以下之。

谓阴气来于阳气也。若药有乳石,复须一月日外。

Leave a Reply